Požiarne vetranie schodísk - Topix, s.r.o.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Požiarne vetranie schodísk

Odvod dymu a tepla

Požiarne vetranie schodiska sú systémy ktoré zabezpečujú vetranie chránenej únikovej cesty pri požiari. Chránená úniková cesta je úniková cesta, ktorá vedie k východu zo stavby na voľné priestranstvo alebo do priestoru, ktorý nie je ohrozený požiarom, je oddelená od ostatných požiarnych úsekov požiarnymi deliacimi konštrukciami a požiarnymi uzávermi, je vetraná a umožňuje bezpečný pohyb osôb. Ak je schodisko určené pre evakuáciu viac ako 10 osôb, je súčasťou únikovej cesty. Systémy požiarneho vetrania majú zabezpečiť odvod dymu a tepla z chránených priestorov a tým umožniť bezpečnú evakuáciu osôb z ohrozeného priestoru a uľahčenie zásahu hasičským jednotkám.

Vetranie únikových ciest môže byť:
- prirodzené
dym a teplo vystúpia do najvyššieho bodu a odtiaľ cez otvor v streche resp. v stene sú odvedené mimo budovu
- nútené
dym a teplo sú vytláčané z budovy pomocou ventilátorov
Pri oboch spôsoboch vetrania musí byť zabezpečený prívod čerstvého vzduchu do priestoru únikových ciest.

Prirodzené vetranie schodiska ako chránenej únikovej cesty zabezpečujú:
- otváravý svetlík v streche resp. otváravé okná v stene schodiska
min. plocha 2 m2
- elektrické rozvody 24 V
- požiarna centrála so záložným zdrojom ovládajúca otváranie/zatváranie
- požiarne tlačítka umiestnené min. na každom druhom podlaží
- čidlo dymu umiestnené na strope

Ovládanie požiarneho vetrania:
- požiarnymi tlačítkami
- snímačom dymu
- impulzom z EPS

Systém môže byť doplnený o komponenty denného vetrania:
- tlačítka „OTVOR-ZATVOR“ pre denné vetranie
- čidlá vetra a dažďa ako ochrana pred poškodením zariadenia


Pošlite nám mail s Vašou požiadavkou, v prípade nejasností nás kontaktujte na telefónom čísle
+421 905 606 465, alebo nás kontaktujte prostredníctvom mailu
@

*Označené polia su povinné

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky